• สวัสดิการ:ซื้อรถยนต์โตโยต้าและอะไหล่ในราคาพนักงาน
  • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมMicrosoft Office

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.