• บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • ปวส. (ไฟฟ้า,เครื่องกลโรงงาน)

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เขียน PLC Omron,Mitsubishi,Keyence

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.