• ยื่นงบการเงิน,รายงานการเงิน,แผนงบประมาณประจำปี
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50,ภงด 51
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี , ดูแลงานบัญชีและการเงิน

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?