• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเขียน Procedure
  • มีความรู้ด้านโปรแกรมทางสถิติ

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.