• ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
  • เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน
  • เขียนโค้ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หรือ จุดบกพร่องของระบบ
  • คุณจะเก่งขึ้นแน่นอน

25-Feb-20

 

Applied
  • รวบรวม Business Requirement
  • ทำแผนพัฒนา ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
  • จัดทำเอกสาร UAT

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?