• ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
  • เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน
  • เขียนโค้ดที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หรือ จุดบกพร่องของระบบ
  • คุณจะเก่งขึ้นแน่นอน

03-Apr-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?