• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ความสามารถและประสบการณ์ใน React และ Next.js
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้งาน Git
 • ประสบการณ์พัฒนาเว็บไซท์ e-commerce

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Proactive, responsibility and service minded
 • Superior Written and Verbal Communication Skills
 • Experience will be an advantage

19-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ React Native
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพที่ใช้ Framework
 • ช่วยพัฒนา ดูแล และปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้ดี

19-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.