• จัดทำ-บันทึก รายงานและเอกสารทางบัญชี ละเอียดรอบคอบ
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการ บัญชี อย่างน้อย 2 ปี
  • เงินเดือน 14-18k หนักเอาเบาสู้

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?