• มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 4 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีมงานได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการประสานงานกับหลายฝ่าย

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.