• มีประสบการณ์งานด้าน Web Designer 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop , UX/UI
  • Dreamweaver • CSS • HTML • FTP • Javascript

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ-วุฒิการศึกษา ไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ใน Swift, Objective-c และ iOS framework
  • ปฏิบัติงานอาคาร AIA Sathorn Tower

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?