• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย-หญิง อายุ35-40 ปี
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี Sap Business one / Word / Excel

21-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี Sap Business one / Word / Excel

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมโรงงาน 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.