• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น

6 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์กฏหมายขององค์กรเอกชน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

18-Nov-19

 

Applied
  • กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
  • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
  • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?