• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรมศาสตร์มัณฑนศิลป์
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD Photoshop Illustrator
 • ออกแบบสีบ้านหรือโครงการทั้งภายในและภายนอก

4 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานสถาปนิก
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจา

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม,โยธา,การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานสถาปนิก
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจา

19 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป.ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • จัดทำข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับการประสานงาน

19 hours ago

 

Applied
 • ปวช. , ปวส.สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานเอกสาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไหวพริบดี ขยัน อดทน

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Chemical Science
 • Computer literacy
 • Fresh graduates are also welcome

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณสำหรับการทำงบการเงิน
 • ประสานและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำ BOD report

19 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง
 • หากเคยผ่านงาน Lab เคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ (QC)

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอสพิวเตอร์ word ,excel ได้
 • หากมีประสบการณ์ติดต่องานราชการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20 hours ago

 

Applied
 • trade marketing,marketing officer,marketing senior
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

16-Nov-18

 

Applied
 • experiences in external auditing field
 • Accounting Consolidations
 • annual internal and external consolidations

16-Nov-18

 

Applied