• มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ
  • ประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผังเ

15-Aug-17

 

Applied
  • CFO
  • ผู้บริหารระบบบัญชีและการเงินระดับสูง
  • CPA หรือ CFA

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.