• ให้คําแนะนําแก่ผู้จัดทํา Credit Proposal
 • ชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยง
 • มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

13 hours ago

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • Web application design and systems engineering and
 • 5+ year in Web Development , Mobile Development
 • Experience with Agile Methodologies

13 hours ago

 

Applied
 • Hold due diligence,financial modeling
 • BA. or Master' s degree in Finance ,Accounting
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Develop security policies, standards and guideline
 • Conduct vulnerability assessment, penetration test
 • Cert. CISSP ,Security+, knowledge of ISO 27001

19 hours ago

 

Applied
 • Organize data governance strategies
 • Compliance with data policies
 • Data Quality, Master Data Management

19 hours ago

 

Applied
 • Welcome to future leader of TISCO group.
 • MBA. in Marketing,Finance,Economics,MIS or related
 • Excellent analytical ,Be Able to manage project

19 hours ago

 

Applied
 • Establish overall digital strategy and technology
 • Analyze strategy aligned with digital customer
 • knowledge of digital payment, Mobile application,

17-Oct-19

 

Applied
 • Finding business opportunities raising up
 • Perform project management
 • Knowledge of digital technology, digital payment,

17-Oct-19

 

Applied
 • Manage security system & services
 • Analyze system and network security
 • Define platform security configuration standards

15-Oct-19

 

Applied
 • Engagement, Culture, and Intervention
 • Develop and organize intervention activities
 • 3 years up in ER, HR business ,Training,CSR

15-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Law
 • Giving legal opinions
 • Experience in the banking/securities

15-Oct-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Monitor and preliminary investigation IT risk.
 • Develop and adjust, analyze log and incident.
 • IT Security Management, IT Auditor , IT Compliance

15-Oct-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Manage funds to achieve highest yields.
 • Manage the client’s investment portfolio.
 • Nimimum CFA/CISA Level 1

11-Oct-19

 

Applied