• สำเร็จการศึกษาในปี 2563
 • ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ติดตามข่าวสารค้นหาข้อมูล
 • เข้าใจ social media เช่น Line ,Facebook ,อื่นๆ

10 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุน
 • ป.ตรี สำเร็จการศึกษาในปี 2563
 • ใช้โปรแกรม Database, Microsoft Excel เป็นอย่างดี

10 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานและ Setup Process งานขายประกันได้
 • ใช้ Microsoft Office & Access ได้ดี
 • สามารถเขียน SQL

10 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบสื่อโฆษณา และงาน Graphic ต่างๆ
 • วาง Concept และผลิต Content
 • ใช้Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator ได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • Join a leading Thailand's dynamic financial firm
 • Convenient work location, close to BTS & MRT line
 • Competitive salary, Yearly bonus, 5-day work week

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สำเร็จการศึกษาในปี 2563 อายุ 21-25 ปี
 • Coding Program HTML5, iOS, Android, Javascript,
 • Java, Python, Oracle PL/SQL, .Net, Mobile

17 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในปี 2563
 • อายุ 21- 25 ปี
 • จัดทำสื่อบทวิเคราะห์ ใน Social Media

21 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สำเร็จการศึกษาในปี 2563
 • ให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมกองทุน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

22 hours ago

 

Applied
 • BA. or Master' s degree in Finance ,Accounting
 • Dedication to work long hours in a time
 • Good command of English

22 hours ago

 

Applied
 • Degree in Information Technology Science, IT
 • 2 years Experiences in IT Security Management
 • IT Security skill (Infrastructure and Application)

22-Oct-20

 

Applied
 • Design and create new penetration tools , testing
 • Analyze system n network security events to detect
 • Monitor cyber threat trends

22-Oct-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในปี 2563
 • ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการวิเคราะห์
 • ช่วยนักวิเคราะห์ ทำงบการเงิน ทำบทวิเคราะห์

21-Oct-20

 

Applied
 • Focus on solution transformation technology
 • Solution design and enterprise architcture.
 • Performing evaluations of technology standards.

21-Oct-20

 

Applied
 • 7 + years of current solutions architecture
 • Exp.architecting ,deploying Cloud/Virtualizati AWS
 • Req.Infrastructure Security, Security Compliance

21-Oct-20

 

Applied
 • Develops and enhance software applications.
 • Methodologies: Agile , DevOps.
 • Coding and testing.

21-Oct-20

 

Applied
 • 8-10 years’ experience in software development
 • Lead and be expert in IT core business
 • Provide and consult suitable software development

21-Oct-20

 

Applied
 • เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 เท่านั้น
 • ให้คำแนะนำลงทุนในตลาดทุนและด้านกองทุน
 • มีใบอนุญาต Single License

21-Oct-20

 

Applied
 • Analyzing business alight to digital platform
 • Build up digital platform to serve business
 • Support digital knowledge and idea

15-Oct-20

 

Applied