• ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
 • มี Single License และ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการลงทุน

2 hours ago

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Design ad และ จัดวาง Artwork
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator, Photoshop,
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • Conduct the fraud risk assessment
 • Make analysis for defining the proper alert rules
 • Basic understanding of SQL query

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของสาขาของธนาคารทั้งในส่วนกลาง
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสาขาของธนาคาร
 • ไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

17 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3+ years in software design and development
 • Perform detail modules-design , develop diagrams
 • DB2, Oracle, No SQL database, SQL Server

21-Sep-18

 

Applied
 • 7+ years of data analysis, data management
 • Understanding change management, QA,Data design
 • Emerging technologies such as “Big Data”

21-Sep-18

 

Applied
 • CFA 1
 • Investment Management
 • Securities Research

21-Sep-18

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

21-Sep-18

 

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

21-Sep-18

 

Applied
 • Provide advisory to high net worth customers
 • Product Knowledge in investments Products
 • Own Single License

19-Sep-18

 

Applied
 • Data modelling and analytics based on customer seg
 • Develop in-depth analysis of customer portfolios
 • Database knowledge,SQL, SAS, MS Access, MS Excel

19-Sep-18

 

Applied
 • Research and create realistic, conceptual customer
 • Create wireframes, storyboards, user flows
 • Solid understanding of grid systems, typography

19-Sep-18

 

Applied