• ปริญญาตรีสาขาการตลาด,การส่งออกหรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านการตลาดและการขาย
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Sep-20

 

Applied
  • MBA, Marketing or related fields
  • 3 Years in Marketing Field, Product management
  • Good problem solving and plan

24-Sep-20

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี
  • มีทักษะการใช้เครื่องคำนวณ, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?