• โลจิสติกส์
 • การขนส่ง
 • ประสานงาน

19-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน การวางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง 1
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับ อ่าน ออก เขียนได้

19-Sep-18

 

Applied
 • วิศวกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • เพชรบูรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ดูแลเอกสาร / จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1 ปี

13-Sep-18

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

12-Sep-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?