• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อสร้าง ISO /CSR/SD
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO , OHSAS , CSR -DIW

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
 • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of managing a sales team
 • Strong selling skill, negotiation skill
 • Able to travel and work at up country

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Logistics Management
 • Transportation and Distributiion
 • Distribution Management

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีลักษณะเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

15-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.