• งานขายสารเคมี commission ดี โอกาสเติบโตสูง
  • ปริญญาตรี สาขาเคมีหรือเครื่องกล,การตลาด,อุตสาหกรรม
  • อายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและชอบเรียนรู้เติบโต

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ได้เรียนรู้ การตลาดและความรู้สินค้า
  • ปริญญาตรี เข้าใจเรื่องเคมี (prefer Food Science)
  • Free English class, Fitness, New Office

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?