• ขายนำ้ยาพ่นแม่พิมพ์(อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์)
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
  • เคยเป็นพนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรมมาก่อน

21-May-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.