• ปวส. สาขาไฟฟ้า
  • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
  • ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
  • ปริญญาตรี / Electrical Engineering,Computer
  • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?