• วุฒิการศึกษาปวช./ปวส.การเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

2 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • คะแนนTOEIC 750 up
 • ประสบการณ์: 0-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

2 hours ago

 

Applied
 • รักความสะอาด
 • จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

2 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering,Computer
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering,Computer
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

2 hours ago

 

Applied
 • Experience with MS Office
 • Good teamwork skills
 • At least Bachelor’s degree in Marketing

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์
 • หากมีความรู้เรื่อง ISO 9001:2015
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.