• ป.ตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนิเทศศิลป์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสิงพิมพ์
  • มีความสามารถในด้าน Graphic Design Program

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.