• วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.