• กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
 • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการทำความเย็น
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาป้องกัน (PM)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทำความเย็น,ระบบไฟฟ

20-May-20

 

Applied
 • รับสินค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6-ปวส.
 • สามารถทำคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel

20-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีทักษะเรื่องการควบคุมคุมคน/ พนักงาน ที่ดี
 • สามารถแก้ไปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?