• วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

16-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

16-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?