• สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-18

 

Applied
  • ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี ขึ้นไป
  • เคยมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?