• ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี ขึ้นไป
  • เคยมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.