• มีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office ได้
  • มีทักษะในด้านการฟังพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ใน

13-Sep-19

 

Applied
  • Thai national, Male/Female, Age 25-40 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
  • Minimum 2 years working experience as garments

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?