• บริหารและดูแลระบบ Servers : Domain Contrlloer
  • บริหารและดูแลเครือข่ายทั้ง LAN & WAN
  • ดูแลแก้ปัญหาและ Support IT Infra-structure

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์รถยนต์และให้บริการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?