• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์รถยนต์และให้บริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์รถยนต์และให้บริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อม
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานด้านผู้ช่วย หรือเลขานุการมาก่อน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?