• ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีทัศนะคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์
  • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

18-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ด้านการตลาดแผนกการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการตลาด

16-May-18

Salary negotiable

Applied
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์รถยนต์และให้บริการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-May-18

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.