• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีพื้นฐาน
  • มีความสามารถในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
  • เข้าใจภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

09-Oct-19

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?