• มีบุคลิกดี รู้จักการจัดการ แก้ปัญหา
  • สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพ จนถึงปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?