• มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะในการนำเสนอในเกณฑ์ดีมาก
 • สร้างและบริหารทีมขายลูกค้าองค์กรและผู้แนะนำสินค้า

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสายงานบริหาร วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน Productivity
 • มีประสบการณ์ในการบริหารสายงานผลิตระดับผู้บริหาร

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร งานบริการหลังการขาย
 • งานบริการ ระดับผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน CRM Management

18-May-18

 

Applied
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิเคราะห์องค์กร
 • กฎหมายแรงงาน,แรงงานสัมพันธ์
 • Competency,Training Road Map,Development Plan

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ,มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์

17-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.