• ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ออกรายงานภาษีซื้อ
  • นำส่ง ภงด.1,ภงด.1ก, ภงด.3, ภงด.53
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การบริหาร/การบัญชี

23-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.