• ดูแลบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี ขึ้นไป

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อม
  • และติดตั้งเครืองทำความเย็น
  • ออกแบบและอ่านแบบวิศวกรรมได้

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?