• สามารถทำงานได้ที่เกาะสมุย
  • มีความสามารถด้านหน้าที่งานที่ทำงาน
  • มีความเป็นผู้นำ

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถทำงานได้ที่เกาะสมุย
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • เปิดรับเฉพาะคนไทยเท่านั้น

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?