• วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ สถิติ วิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา สาธารณสุข บริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก
  • STATA, R, STATA, HSP, GCP

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

  • management, public health, social sciences
  • Project management, M&E
  • HIV, STI, NGO, Human Rights

09-Sep-19

 

Applied