• มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

11-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • วิเคราะห์ช่องทางการขาย

11-Dec-19

 

Applied
 • ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย
 • จัดทำสารบบ รวบรวมคำสั่ง กฎหมาย ไว้เป็นหมวดหมู่
 • ให้คำปรึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย

10-Dec-19

 

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนจัดการความเสี่ยง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • คำนวณเงินสำรองสำหรับเบี้ย

09-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?