• มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
  • วิเคราะห์ช่องทางการขาย

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?