• ผ่านหลักสูตรการเป็นเลขานุการบริษัท
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

22 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย
 • Service mind มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานตลาด
 • ติดต่อหน่วยงาน คปภ.
 • ประสานงานกับหน่อยงานภายในและภายนอก

11-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?