• ควบคุมและติดตามโครงการทางด้านการพัฒนา Software
  • วิเคราะห์ระบบและวางแผนงานโครงการต่างๆ
  • บริหารจัดการระบบ ERP

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?