• รวบรวมใบแจ้งหนี้ที่ออกจากระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
 • นำเสนอรายงานสถานะการเรียกเก็บเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • Execute initiatives related to compounds products
 • Strategics/Products/Commercial Planning
 • Willingness to travel to the major Asia Markets

11-Dec-18

 

Applied
 • Perform laboratory testing for Gypsum-compound
 • Product development: Gypsum compound product
 • Technical support for customer, BOI & ISO systems

11-Dec-18

 

Applied
 • Experience in laboratory work & quality management
 • Exp. in controlled documents & technical reports
 • Good command in English, strong team player

10-Dec-18

 

Applied
 • Sales of gypsum systems, products & solutions
 • Knowledge in broad technical& building materials
 • Flexible to work in Northern region

10-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounting graduate, 5- year experience, age 30 up
 • Certificate Internal Audit (CIA) or CPA is a plus
 • IC, Risk assessment, Management reports, etc.

10-Dec-18

 

Applied