the siam cement public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs at the siam cement public company limited
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Production Engineer (ME) - Rayong /20301/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Rayong
  • B.Eng Mechanical G.P.A. > 2.70
  • ดูแลการผลิตและproject ปรับปรุงติดตั้งเครื่องจักร
  • คุมคุณภาพผลิต บริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Freight Management Executive (Chemicals Business)

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Bangsue
  • Freight Management Executive
  • วางแผนจัดหาผู้ให้บริการและควบคุมต้นทุนการส่งสินค้า
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  R&D Engineer – SSW (Saraburi)

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Saraburi
  • ออกแบบสินค้าและกระบวนการผลิต
  • พัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบระบบวิศวกรรม
  • วิเคราะห์จัดหาเทคโนโลยีเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิต
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Sales Representative - Navanakorn /20284/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Pathumthani > Muang
  • ตรี/โท บริหาร การตลาด การจัดการ หรืออื่นๆ
  • ดูแลลูกค้า สร้างยอดขาย และประสานงานหน่วยงานต่างๆ
  • ปฏิบัติงาน บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (นวนคร)
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Sales Representative - Chonburi /20283/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Chonburi
  • ตรี/โท บริหาร การตลาด การจัดการ หรืออื่นๆ
  • ดูแลลูกค้า สร้างยอดขาย และประสานงานหน่วยงานต่างๆ
  • ปฏิบัติงาน บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (ศรีราชา ชลบุรี)
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Olefins Operation Engineer ,Chemicals Business

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Rayong
  • ให้คำแนะนำต่อหัวหน้าหน่วยผลิต Olefins
  • ควบคุมดูแลงานทางด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
  • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Production Engineer (SSW Saraburi)

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Saraburi
  • ดูแลควบคุมงานผลิตด้านเทคโนโลยีการเผา
  • อัพเดทเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการเป็น Automation
  • แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Production Engineer (SSF Nakhon Ratchasima)

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Nakhon Ratchasima
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ศึกษา ค้นคว้า อัพเดทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมเเละพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
  Next