• เพศชาย-หญิงอายุ 22-29 ปี
  • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-3 ปี
  • มีความสนใจงานขายสินค้า IT

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • รายได้ดี
  • สวัสดิการดี
  • ผลตอบแทนสูง

21-Sep-18

 

Applied
  • รายได้ดี
  • สวัสดิการดี
  • มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?