• เงินเดือน : 20,000 บาท
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ *จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • เงินเดือน : 35,000 – 40,000 บาท
 • มีประสบการณ์ด้าน Event 3-5 ปี
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ **จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • เงินเดือน : 35,000 – 45,000 บาท
 • มีประสบการณ์ด้านคิดไอเดียงานอีเว้นท์ 3-5 ปี
 • Presentงานและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • บันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมExpressได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

22 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงินเดือน : 30,000 – 35,000 บาท
 • มีประสบการณ์การเป็น Sale ทางด้านสายงาน Event 3 ปี
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ *จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?