• ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการผลิต
  • ระสบการณ์ 7 - 10 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่งบริหาร
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีปานกลาง

24-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?