• 1. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • 4. สามารถชักจูง และโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดี

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
  • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • มีความรู้ความเข้าใจระบบการผลิต,ระบบการควบคุมคุณภาพ

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.