• เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีบุคลักลักษณะดี มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?