• เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.