• เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle, MySql
  • สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานที่แคลาย จ.นนทบุรีได้
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web-based application

13-Jul-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?