• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

17-Jan-18

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาอุตสาหการ

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.