• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

10-Oct-19

 

Applied
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?