• เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

18-Jul-18

 

Applied
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?