• มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1 hour ago

 

Applied
  • อายุระหว่าง 23-28 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Event งานจัดกิจกรรมต่างๆ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Sep-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?