• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

21 hours ago

 

Applied
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

06-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?