• มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรมออกแบบต่าง Photoshop illustrator
 • ถ่ายรูป ถ่าย VDO ด้วยกล้องและมือถือได้

22-Mar-19

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตร์
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์

20-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?