• มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • มีใจรักในการบริการ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • ทำงานกะกลางคืนได้

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชาย/ผู้หญิง รักความสะอาด/ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตต์
 • พูดและฟัง ภาษาไทยเข้าใจ

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Reception

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง คนไทย
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเข้ากะรอบ night ได้

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.