• ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สนใจงานวิชาการ / งานวิจัย
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.